Newsletter

Krótko

O nas

Pracujemy na Uniwersytecie Jagiellońskim, jesteśmy pasjonatkami innowacyjnej i bliskiej życiu edukacji. Zaprosiłyśmy do współpracy filologa klasycznego oraz specjalistów w zakresie technologii i filmu, aby zaoferować praktyczne materiały i merytoryczną jakość.

Oferujemy wielostronną pomoc – pakiet edukacyjny i instruktaże (tutoriale).
Współpracujemy z akredytowanym Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” w Krakowie.

dr Agnieszka Kania i dr Agnieszka Handzel

Oferty

Wybierz pakiet

Non scholae, sed vitae discimus.
Uczymy się dla życia, nie dla szkoły.


Pakiet edukacyjny

EDUKACJA KLASYCZNA I JĘZYK ŁACIŃSKI

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ułatwiający realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Aby wprowadzić język łaciński do szkoły, nie trzeba od razu zatrudniać filologa klasycznego. Zadaniu postawionemu przed szkołami są w stanie sprostać nauczyciele – specjaliści w swoich dyscyplinach. Łacina, od zawsze obecna w naszej kulturze i języku, staje się na powrót popularna za granicą, jest obecna na wielu kierunkach kształcenia na polskich uczelniach. Absolwenci będą Państwu wdzięczni za wprowadzenie ich w świat edukacji klasycznej, łacińskich nazw i sentencji. To wszystko można osiągnąć przy niewielkim wysiłku, rozwijając horyzonty uczniów i samemu znajdując przyjemność w uczeniu się i nauczaniu.

Pakiet edukacyjny Non scholae, sed vitae discimus to:
 • materiały merytoryczne (ponad 30 stron) gotowe do wprowadzenia do programu wychowawczego szkoły oraz do planów pracy nauczycieli wszystkich przedmiotów, zgodne z podstawą programową.
 • proste, nowatorskie rozwiązanie, traktujące edukację na miarę XXI wieku, w sposób holistyczny i interdyscyplinarny, zawierające konkretne wskazówki dydaktyczne i organizacyjne.
 • gotowy pomysł na projekt edukacyjny lub innowację, które można wprowadzić od razu w każdej szkole lub dowolnie modyfikować (edytowalne pliki).
 • propozycje konkursów i działań bibliotecznych, także w ramach zastępstw.
 • szansa na równomierne rozłożenie obowiązków przy realizacji zalecenia ministerialnego i na zaangażowanie wszystkich osób tworzących społeczność danej szkoły.
 • okazja do podkreślenia znaczenia edukacji nie tylko klasycznej, ale także regionalnej.
 • wzory dwóch innowacji (programowej i organizacyjno-programowej).
 • wzór arkusza ewaluacji i monitorowania celu polityki oświatowej.
 • oszczędność czasu dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

Szkoły, które zakupią pakiet, otrzymają ponadto:

 • zaproszenie do spotkań online (trzy razy w ciągu roku szkolnego) i możliwość konsultacji z autorkami,
 • dostęp do dwóch webinariów (humanistycznego oraz przyrodniczo-ścisłego), które wraz z obudową dydaktyczną będą dobrym materiałem na rozmaite lekcje (np. zastępstwa).
 • Pakiet powstał w ramach działalności wspomagającej edukację prowadzonej od wielu lat przez akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” w Krakowie: www.eduprogress.pl

  Cena pakietu: 750 zł, do 26 września 2022 roku rabat 10%.

  Autorki pakietu Non scholae, sed vitae discimus:

  dr Agnieszka Kania – polonistka i anglistka z doświadczeniem pracy w szkole, pracownik naukowy Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka innowacyjnych programów nauczania, materiałów dydaktycznych i szkoleń, pasjonatka edukacji bliskiej życiu.

  dr Ewelina Drzewiecka – filolożka klasyczna i historyczka sztuki z doświadczeniem pracy w szkole, pracownik naukowy Katedry Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Zamów pakiet
  Szkoła przyszłości
  – laboratorium życia


  Pakiet edukacyjny

  LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

  Cel polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

  Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

  W katalogu wyposażenia podstawowego w programie „Laboratoria przyszłości” znajdują się m.in. materiały i komponenty do druku 3D, zestawy z mikrokontrolerami oraz wyposażenie audio-wideo.

  Część 1. Drukowanie 3D w szkole podstawowej

  Tutorial / instruktaż dla nauczycieli, po obejrzeniu którego nauczyciel będzie: - potrafił samodzielnie wydrukować model 3D, korzystając z posiadanego sprzętu i poznanej darmowej bazy gotowych modeli oraz przygotować prosty model wydruku za pomocą bezpłatnych aplikacji. Materiały do lekcji: scenariusze, przykłady zadań, zajęć i aktywności, przykładowe projekty edukacyjne, innowacje edukacyjne z wykorzystaniem druku 3D, ramowy plan zajęć dodatkowych dla uczniów w różnych grupach wiekowych (koła zainteresowań).
  Cena pakietu: 250 zł

  Część 2. Robotyka i programowanie w szkole podstawowej

  Tutoriale / instruktaże dla nauczycieli: ARDUINO i mikrokontrolery – zaznajomienie z elementami składowymi podstawowego zestawu, prezentacja możliwości edukacyjnych zestawu, wprowadzenie w środowisko programistyczne ARDUINO. LEGO – wykorzystanie możliwości zestawów edukacyjnych LEGO® Education SPIKE™ Prime ,LEGO® INVENTOR, Mindstorms i LEGO® Classic. ROBOTYKA – uzupełniana systematycznie prezentacja możliwości edukacyjnych różnych robotów – nauczyciele poznają funkcje, możliwości sterowania i programowania robotów oraz wykorzystania ich na lekcjach. Roboty: Photon Edu, ozoboty, Robot Microrover, OSOYO i inne. Materiały edukacyjne dla nauczycieli – materiały do lekcji: scenariusze, przykłady zadań i aktywności, przykładowe projekty edukacyjne, innowacje edukacyjne z wykorzystaniem robotów i programowania, plany zajęć dodatkowych dla uczniów w różnym wieku (koła zainteresowań).
  Cena pakietu: 300 zł

  Część 3. Pracownia filmowa w szkole

  Tutorial / instruktaż dla nauczycieli: - podstawowe, ogólne funkcje sprzętu audiowizualnego, - wykorzystanie dostępnego sprzętu do filmowania w praktyce (przygotowanie planu filmowego, rejestracja, postprodukcja) – kolejne kroki do wyprodukowania własnego filmu. Systematycznie uzupełniane tutoriale tematyczne: przygotowanie scenariusza filmu, klipu produktowego, montaż z wykorzystaniem darmowych narzędzi o różnym poziomie złożoności.
  Materiały dla nauczycieli:
  Materiały do lekcji: scenariusze, przykłady zadań, zajęć i aktywności, przykładowe projekty edukacyjne, innowacje edukacyjne z wykorzystaniem technik filmowych, plany zajęć dodatkowych dla uczniów w różnym wieku (koła zainteresowań).
  Cena pakietu: 250 zł

  Promocja: przy zakupie wszystkich trzech pakietów – cena wynosi 700 zł, przy zakupie dwóch pakietów rabat 50 zł. Za dodatkową opłatą (100 zł za pakiet) oferta przewiduje możliwość konsultacji online lub telefonicznych z ekspertami w dziedzinie: filmu, robotyki, druku 3D, metodyki zajęć z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych z programu – w ustalonych porach.

  Autorzy tutoriali i materiałów dydaktycznych:

  Grzegorz Ciślik – inżynier mechanik budowy maszyn, absolwent technikum mechatronicznego. Obecnie pracuje jako konstruktor/technolog. W codziennej pracy wykorzystuje druk 3D do przygotowywania prototypów. Pasjonują go rożnego rodzaju prace manualne, praca z ludźmi oraz nowe technologie. Prowadzi zajęcia dla dzieci z druku 3D oraz podstaw modelowania bryłowego.

  Paweł Ciślik – absolwent technikum mechatronicznego, kognitywista, instruktor robotyki, elektroniki oraz programowania dla dzieci i dorosłych, trener instruktorów robotyki, działacz społeczny, wolontariusz. W swojej pracy wykorzystuje m.in zestawy Lego Mindostorms EV3, Inventor a także Arduino, odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć, serwisowanie i obsługę sprzętu, logistykę.

  Agnieszka Handzel – nauczycielka języka polskiego, techniki i informatyki, dyrektor Budzącej Się Szkoły – Szkoły Podstawowej w Kobielniku, metodyk – nauczycielka akademicka, autorka metodycznych artykułów naukowych, trener myślenia krytycznego. Pasjonatka robotyki i nowych technologii oraz holistycznego podejścia do edukacji, wdraża nowe technologie, kodowanie i programowanie do zajęć na różnych przedmiotach szkolnych.

  Dariusz Żmudzki – absolwent Krakowskiej Szkoły Filmowej AMA Film Academy, z filmem związany od lat – jako pracownik telewizji internetowej ITV Myślenice, aktualnie specjalista ds. produkcji wideo w firmie Pegasystems. Entuzjasta edukacji filmowej i wykorzystania technik audiowizualnych w szkole.

  Pakiet dostępny od października 2022.
  Warto zapisać się do newslettera, aby otrzymać powiadomienie o dostępności pakietu.

  Kontakt

  adresy mailowe

  E-mail:

  Pakiet Edukacja klasyczna i język łaciński
  latina@help.edu.pl

  Pakiet Laboratoria przyszłości
  tik@help.edu.pl